Ahad, 19 Februari 2017

Derma Darah Untuk Bukan Islam


Image result for Dr Zulkifli AL Bakri, derma darah

" Mana boleh macam ini.Biar isteri saya mati pun saya rela!"

Mendengus marah lelaki itu.

Dia meradang apabila isterinya yang sedang dirawat di hospital memerlukan pemindahan darah.

" Perdarahan yang berlaku itu disebabkan oleh ketumbuhan dinamakan fibroid di dalam rahim isteri tuan.Dan satu-satunya cara yang mampu menyelamatkan nyawa isteri tuan adalah dengan pemindahan darah!"

Doktor bertugas cuba menjernihkan kembali keadaan.Dijelaskan  keadaan si isteri dengan bahasa yang semudah-mudahnya agar mesej mampu dicerna oleh si suami.

" Doktor ni tak reti bahasa ke? Darah yang nak dimasukkan itu tak tahu hujung pangkalnya.Entah-entah pemiliknya ada makan benda-benda haram.Bukan Islam lagi!"

Kelu seribu bahasa dibuatnya.

Ah sudah.

Senario di atas merupakan senario buatan.Namun, saya percaya bahawa senario seperti di atas bukanlah kes terpencil.Ini benar-benar terjadi di dalam masyarakat.

Pemahaman segolongan anggota masyarakat yang melihat dari perspektif yang kolot, bakal memperjudikan nyawa seseorang yang tidak berdosa.

Isu terbaru ditimbulkan adalah berkaitan Namewee, seorang artis Youtube,yang menyatakan bahawa darahnya tidak halal untuk orang Islam.

Pemahaman Namewee meleset, namun kenapa pemahaman ini boleh ditimbulkan oleh seorang non Muslim lebih perlu kita fikirkan.

Orang Islam sendiri yang gagal menerjemahkan wajah sebenar Islam dalam memahami hal-hal muamalat seperti mana kes penerimaan darah dan organ daripada golongan bukan Islam.

Ketua Pengarah Kesihatan, Dato Dr Noor Hisham Abdullah, menyatakan
bahawa pengagihan organ tidak berdasarkan kepada bangsa, agama, latar belakang, status di dalam masyarakat dan sebagainya.Kriteria yang digunakan untuk sistem pemilihan adalah tergantung kepada klinikal bakal penerima darah atau organ tersebut.

Image result for Dato Dr Noor Hisham, pemindahan darah

Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Dr Zulkifli Al Bakri sendiri telah menjelaskan dengan panjang lebar tentang keharusan pemindahan darah/organ kepada yang berlainan agama.

Menurut beliau ;

" Berkenaan dengan persoalan samada pendermaan darah dari orang bukan Islam yang mungkin memakan makanan seperti khinzir adakah dikira sebagai haram dan juga najis mughallazah (major impurity), kami nyatakan di sini bahawa hukumnya DIBOLEHKAN kerana ia adalah darah dan bukan lagi zat khinzir atau ‘ain (essence) khinzir secara total. Begitu juga darah seperti yang kita ketahui, terbentuk daripada nutrisi-nutrisi hasil makanan dan minuman yang pelbagai. Maka, kita dapat ketahui bahawa darah tidak hanya terbentuk dengan zat khinzir atas faktor perubahan istihalah (the transformation of a substance's properties resulting in the removal of its impure nature).

Justeru, kami katakan tidak menjadi kesalahan untuk menderma darah walaupun seseorang non-Muslim itu memakan makanan seperti khinzir. Sebaliknya, kami sarankan agar penderma darah diberi penghargaan dan sedikit keistimewaan agar kempen derma darah dapat disemarakkan disamping bekalan darah negara sentiasa mencukupi bahkan melebihi paras biasa.

Kami akhiri perbincangan ini dengan mengemukakan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-4 yang bersidang pada 13-14 April 1982 telah membincangkan Derma Darah Dan Penggunaan Darah Orang Islam Kepada Orang Bukan Islam Dan Sebaliknya. Muzakarah telah memutuskan bahawa:

Menderma darah hukumnya harus.
Tidak perlu diasingkan darah orang Islam daripada darah orang bukan Islam."

Related image

Kesimpulannya, fatwa sudah menjelaskan keharusan pemindahan darah/pendermaan organ silang agama, kaum dan bangsa.Tidak perlu berpolemik panjang.

Kepada orang Islam, kita mampu mempersembahkan wajah Islam yang syumul, rahmatan lil alamin dengan bersikap fleksibel, toleransi namun masih dalam kerangka pegangan Al Quran dan Sunnah


Rujukan :

1) http://www.muftiwp.gov.my/index.php/ms-my/perkhidmatan/al-kafili-al-fatawi/1407-al-kafi-li-al-fatawi-ke-528-hukum-menerima-darah-dan-organ-daripada-non-muslim

2)https://kpkesihatan.com/2017/02/12/kenyataan-akhbar-kpk-12-februari-2017-derma-organ-dan-darah-tanpa-mengira-bangsa-dan-agama/ht